โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest)

-

Young Architect ECO Home Contest

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest) ร่วมด้วย ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข หัวหน้าโครงการฯ

ซึ่งภายในงานมีการเสวนา เรื่อง ประสิทธิภาพของบ้านประหยัดพลังงาน และรายละเอียดการประกวด  โดยคุณกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คุณชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร ที่ปรึกษาโครงการด้านการประหยัดพลังงาน และคุณไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย ผู้จัดการโครงการฯ โดยมี “แต้ว” ณฐพร เตมีรักษ์ ทำหน้าที่พิธีกร ณ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


* iHome108.com เป็นสื่อกลางนำเสนอไอเดียแต่งบ้าน แบบบ้านและจัดสวนเท่านั้น ...หากสนใจผลงานไหน กรุณาติดต่อกับเจ้าของผลงานในบทความนั้นโดยตรง
633,287FansLike