เอสซีจี เซรามิกส์ จับมือกระทรวงแรงงาน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพฝีมือช่างปูกระเบื้องไทย ก้าวสู่ระดับสากล

ทั่วโลกกำลังเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทุกประเทศโดยเฉพาะชาติสมาชิกอาเซียนมีการปรับตัวโดยร่วมกันเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจึงต้องมีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ซึ่งการปูกระเบื้องในยุคปัจจุบันมีเทคนิคและอุปกรณ์สมัยใหม่ที่จะทำให้งานมีคุณภาพมากขึ้นจากในอดีต หากช่างปูกระเบื้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และมีทักษะที่ถูกต้อง นอกจากจะสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับตัวเองแล้ว เจ้าของบ้านก็จะได้รับงานที่ดีด้วย

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้แรงงานไม่หยุดพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นโจทย์หลักของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการเร่งพัฒนาแรงงานด้านงานฝีมือต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานตามมาตรฐานสากล บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของไทยภายใต้แบรนด์ คอตโต้” (COTTO) โสสุโก้ (SOSUCO) และ คัมพานา (CAMPANA) เป็นหนึ่งในองค์กรที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานมาโดยตลอด จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานในด้านเทคนิค วิธีการปูใหม่ จากกระเบื้องที่มีมาตรฐานในระดับสากล ที่มีนวัตกรรมการผลิตใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพกระเบื้อง และวิธีการใช้งานเพื่อให้ผู้ฝึกหัดได้เกิดความชำนาญ อย่างแท้จริง โดยในปีล่าสุด บริษัทได้มอบผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกสำหรับปูพื้น จำนวน 2,000 ตารางเมตร รวมมูลค่า 374,500 บาท แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาช่างปูกระเบื้องของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดที่มีการอบรมทั่วประเทศ เป็นการฝึกภาคปฏิบัติในการปูกระเบื้องเพื่อสร้างสาธารณะประโยชน์ โดยทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานในประเทศอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากสนับสนุนในการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างปูกระเบื้องทั่วประเทศแล้ว ทาง เอสซีจี เซรามิกส์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพช่างปูกระเบื้อง เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ธุรกิจของกระเบื้องเซรามิกมีการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพราะแม้จะผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ แต่หากช่างมีฝีมือในการปูกระเบื้องไม่ถูกต้อง ก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น เอสซีจี เซรามิกส์ จึงยังมุ่งเน้นให้การสนับสนุนการแข่งขันในด้านของช่างฝีมือ สำหรับเยาวชนช่างรุ่นใหม่ เพื่อให้ช่างรุ่นใหม่ได้ทราบถึงการติดตั้งกระเบื้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเทคนิค ข้อมูลความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการติดตั้ง ทั้งนี้เพื่อให้ คนที่เป็นช่างปูกระเบื้องก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นด้วย โดยการแข่งขันฝีมือแรงงานนี้ถือเป็นงานสำคัญที่ทาง เอสซีจี เซรามิกส์ ให้การสนับสนุนตลอดมาอย่างยาวนาน  ทั้งการแข่งขันภายในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งทุกครั้งที่ผ่านมา ทาง เอสซีจี เซรามิกส์ นอกจากจะสนับสนุนวัสดุกระเบื้องเซรามิกแล้ว ยังมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปูกระเบื้อง จากศูนย์ฝึก SCG Ceramics Academy (เอสซีจี เซรามิกส์ อะคาเดมี่) เข้าร่วมให้การอบรม ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ ฝึกปฏิบัติก่อนเข้าแข่งขันจริง เพื่อให้เยาวชนผู้เข้าแข่งฝึกฝีมืออีกด้วย   โดยล่าสุด เอสซีจี เซรามิก ยังได้ร่วมสนับสนุนการจัดส่งนายสหรัฐ งามสุขตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ   ครั้งที่ 45  ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ กลับมาพัฒนาฝีมือให้เกิดประสิทธิภาพเทียบเท่า ความต้องการของตลาดแรงงานในระดับสากลต่อไป