วิธีการบูชา พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ไหว้อย่างไร ให้สมหวัง ปังตลอดปี

-

พระพิฆเนศ” เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ เชื่อกันว่าหากได้ไหว้สักการะบูชาแล้ว จะทำให้สิ่งที่อธิษฐานขอนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยเฉพาะการงาน การเรียน ค้าขาย และความรัก และการบูชาท่านั้นก็ไม่ยุ่งยากจึงเป็นที่นิยมของคนไทยมาจนถึงปัจจุบัน

วิธีการบูชา พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ไหว้อย่างไร ให้สมหวัง ปังตลอดปี

ความเป็นมาเกี่ยวกับ พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเนศวร เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า คชานนท์ ซึ่งเป็นพระโอรสของพระศิวะกับพระศรีมหาอุมาเทวี โดยมีลักษณะกายเป็นมนุษย์ มีเศียรเป็นช้าง งวงยาว มีงาข้างเดียว โดยลักษณะรูปร่างของพระองค์แสดงถึงความเป็นสิริมงคล พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญา มีความเฉลียวฉลาดเป็นเลิศ ซึ่งเชื่อหากได้ไหว้สักการะบูชาอธิษฐานแล้ว จะนำมาสู่ความสำเร็จต่างๆ และช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากชีวิตได้ด้วย

ไหว้พระพิฆเนศ ช่วยเรื่องอะไร

เชื่อกันว่า หากอธิษฐานขอพรใดๆ ที่ไม่เกินวาสนาบารมีแล้วย่อมประสบความสำเร็จ สมหวังดังปรารถนา ไม่ว่าจะเรื่องการเรียน การงาน การเงิน หรือความรัก องค์พระพิฆเนศจะช่วยปัดเป่าอุปสรรค แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ได้

เตรียมของไหว้การสักการะ

 • ผลไม้ อาทิ อ้อย กล้วย มะพร้าวอ่อน
 • ดอกไม้ อาทิเช่น กุหลาบ ดาวเรือง หรือพวงมาลัย
 • น้ำดื่มสะอาด น้ำอ้อยและนมวัว(นมสดนมรสจืด)
 • ขนมหวาน
 • ธูป หรือกำยาน และเทียน (สามารถใช้จำนวนตามเลขมงคลได้ ไม่มีการกำหนดจำนวนการใช้ที่ตายตัว)
 • ของไหว้อื่นๆ : ข้าวสาร เกลือ พึช ผัก

*สำหรับบูชาพระพิฆเนศ ห้ามสักการะด้วยเนื้อสัตว์และเมนูที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ทุกชนิด


วิธีการบูชา พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ

วิธีการเชิญพระพิฆเนศขึ้นหิ้งบูชา 

สำหรับเพื่อนๆ ที่บูชาองค์พระพิฆเนศมาใหม่และต้องการนำขึ้นหิ้งบูชา ให้เริ่มด้วยการสวด

 • บูชาพระรัตนตรัย : อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ) สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)
 • ตามด้วย อาราธนาศีล 5 :

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

 • และตามด้วยคาถาบูชาพระพิฆเนศ “โอม ศรี คะเณศายะ นะมะหะ” จำนวน 108 ครั้ง

จากนั้นก็สามารถอัญเชิญองค์พระพิฆเนศขึ้นหิ้งบูชาได้เลย

ตำแหน่งการตั้งวางองค์พระพิฆเนศ

 • การจัดวางองค์พระพิฆเนศควรมีการแยกหิ้ง จัดวางไว้ในตำแหน่งที่ต่ำว่าพระพุทธรูป แต่ต้องอยู่สูงกว่าพระเกจิต่างๆ และห้ามวางติดผนังห้องน้ำหรือครัวเป็นอันขาด
 • ทิศ : หันเทวรูปได้ทุกทิศ ยกเว้นทิศตะวันตก (ตะวันตกเฉียงเหนือ และ ตะวันตกเฉียงใต้ สามารถตั้งได้)
 • ห้ามตั้งเทวรูปบนตู้เย็น หรือตู้กับข้าว หากตั้งไว้ในห้องนอน ห้ามตั้งที่ปลายเตียง
 • หากตั้งบนโต๊ะทำงาน ชั้นวางของต่างๆ ควรจัดหาพานมารองรับ


การไหว้บูชา

 • จัดแต่งเครื่องบูชาสักการะ นำมาวางไว้ด้านหน้าเทวรูปพระพิฆเนศ
 • นำดอกไม้วางไว้หน้าเทวรูป หากเป็นพวงมาลัยให้นำไปคล้องที่พระกรของเทวรูป
 • จุดเทียน ธูปหอม กำยาน ต่อหน้าเทวรูป
 • ทำจิตใจให้สงบ พนมมือ กล่าวบทสวดพระพิฆเนศ
  “โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ” (สามารถท่องได้ตั้งแต่ 3,5,7,9 จบ แล้วแต่ตามสะดวก)
 • ขอพรอธิษฐานตามความประสงค์ และกล่าวคำว่า “โอม ศานติ…ศานติ…ศานติ” เพื่อขอความสงบสุขและสันติ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

เมื่อธูปหมดดอก ให้ลาของถวายไม่ควรปล่อยทิ้งไว้จนเน่า โดยยกถาดเครื่องสังเวยแตะหน้าผาก แล้วกล่าวว่า “โอม…” จากนั้นสามารถนำของไหว้ไปรับประทานได้เลย ส่วนน้ำเปล่าให้นำมาแตะที่หน้าผากหรือนำมาล้างหน้าเพื่อความเป็นสิริมงคล

การไหว้บูชาพระพิฆเนศ

คาถาบูชาองค์พระพิฆเนศ

นอกจากคาถาหลักที่ใช้สวดบูชาในทุกๆ วันแล้ว ในการบูชาองค์พระพิฆเนศนั้นยังมีอีกหลายบทสวดด้วยกัน ผู้บูชาสามารถเลือกสวดบทที่ถนัด และสวดได้ 3, 5, 7 หรือ 9 รอบจบ ได้ตามสะดวก แต่ต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าต้องทำจิตใจให้สงบก่อนสวดคาถาบูชา แล้วจึงตามด้วยการขอพรอธิษฐาน

 • บทสวดหลัก

 “โอม ศรี คะเณศายะ นะมะหะ”

 • บทสวดพระพิฆเนศ ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล 

โอม พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

 • บทสวดพระพิฆเนศ ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล

โอม พระพิฆเณศวร
ทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

 • บทสวดพระพิฆเนศ ประสบความสำเร็จและผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ

โอม ศรีคะเนศายะนะมะ
ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ
เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน
กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ
ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห
มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ
โก กายา พามณะนะ โก กุตรร เทตะ
โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ

 • บทสวดอัญเชิญพระพิฆเนศ (สำหรับถวายเครื่องบูชาสักการะ)

วักกระตุณทะ มหากายา
สุริยาโกติ สมาปราภา
นิรวิกนัม คุรุเมเทวะ
สาระวะการะ เยสุ สาระวะทา

 • บทสวดขอพรพระพิฆเนศ 8 บท (บทสวดพร้อมคำอธิษฐานภาษาไทย)

โอม พูตายะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความบริสุทธิ์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม ภัคตะวิฆนะ วินาศิเน นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดทำลายความทุกข์ร้อนแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม วิฆะณะราชายะ นะมะฮหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดขจัดอุปสรรคทั้งปวงอันจะเกิดแก่ชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม ศุธิปริยายะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานสติปัญญาในการประกอบอาชีพแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม ศริษายะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานทรัพย์สมบัติและความอุดมสมบูรณ์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม สธิรายะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความมั่นคงแก่ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม สมาหิตายะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม สมุยายะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความสงบสุขแก่ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิด

หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบูชาองค์พระพิฆเนศ และขอให้ผลบุญในการบูชาส่งผลให้เพื่อนๆ ประสบความสำเร็จสมหวังทุกประการ


♥ iHome108.com เป็นเพียงสื่อกลางในการแบ่งปันไอเดียแต่งบ้านและผลงานการจัดสวนให้เพื่อนๆ ได้ชมเท่านั้น มิได้รับสร้างบ้านหรือออกแบบบ้านใดๆ ทั้งสิ้น (หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของผลงานโดยตรงตามข้อมูลในแต่ละบทความ)647,670FansLike