กระดุมทองเลื้อย

กระดุมทองเลื้อย

ชื่อไทย : กระดุมทองเลื้อย
ชื่ออื่นๆ : Climbing wedelia
ชนิด : ไม้คลุมดิน , ไม้ดอกไม้ประดับ

ลักษณะทั่วไป : กระดุมทองเลื้อยเป็นพืชล้มลุกใบเดี่ยวโตเร็วแตกกิ่งทอดราบไปกับพื้นดิน นิยมปลูกเป็นไม้คลุมดิน ใบสีเขียว ลำต้นสีน้ำตาล มีดอกสีเหลืองออกตามง่ามใบ นิยมปลูกคลุมดินตามรั้วหน้าบ้าน หรือใช้ปลูกแทนหญ้าเนื่องจากคลุมแปลงได้เร็ว

วิธีปลูกและดูแล :  กระดุมทองเลื้อยขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิด วิธีปลูกใช้เมล็ดหรือหากิ่งมาปักชำก็ได้ ปลูกในที่แดดส่องถึงหรือกลางแดดไปเลย รดน้ำวันละครั้ง แค่นี้กระดุมทองเลื้อยก็สวยแล้ว

ปุ๋ยที่แนะนำ : –   | โรคและศัตรูพืช : เพลี้ยแป้ง  | ระดับความยากในการปลูก : ง่าย

รูปภาพ : iHome108

รูปภาพ กระดุมทองเลื้อย

กระดุมทองเลื้อย กระดุมทองเลื้อย กระดุมทองเลื้อย