Homeข่าวยิปซัมตราช้าง รวมพลพนักงานจิตอาสา เดินหน้าส่งมอบความสุขเพื่อน้องปีที่สอง ณ ราชบุรี

ยิปซัมตราช้าง รวมพลพนักงานจิตอาสา เดินหน้าส่งมอบความสุขเพื่อน้องปีที่สอง ณ ราชบุรี

-

มุ่งมั่นกับการส่งต่อพลังแห่งการให้เพื่อสังคมอย่างไม่หยุดยั้ง กับ “โครงการติดตั้งฝ้า ผนังยิปซัม และทาสีให้กับอาคารสถานที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อชุมชนจังหวัดราชบุรี” ที่บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) หรือ ยิปซัมตราช้าง ผนึกกำลังกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมใจกันขนทัพพนักงานจิตอาสาใจดีกว่า 100 ชีวิต มาร่วมกันปรับปรุงห้องดนตรี และทาสีรั้วโรงเรียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนและส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนให้กับนักเรียนกว่า 300 คน ณ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

คณะผู้บริหารและเหล่าพนักงานจิตอาสาจากยิปซัมตราช้าง
คณะผู้บริหารและเหล่าพนักงานจิตอาสาจากยิปซัมตราช้าง

นายจรุง  กาญจนภูมิ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย บริษัท สยามอุตสาหกรรม ยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ ยิปซัมตราช้าง กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้เป็นครั้งที่ โดยในปีนี้ทางยิปซัมตราช้างและโรงไฟฟ้าราชบุรี ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรคนสำคัญอย่างสีเบเยอร์ที่มาร่วมกันปรับปรุงห้องดนตรีสากลที่ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานหลายสิบปีให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน และร่วมกันปรับปรุงทัศนียภาพผ่านการทาสีรั้วโรงเรียนใหม่ นับเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจของทั้ง 3 องค์กรที่มุ่งสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง

โครงการนี้เป็นการสานต่อพลังแห่งความร่วมมือระหว่าง 3 พันธมิตร ที่ยึดหลักแนวความคิด “ร่วมให้เพื่อชุมชน โดยเริ่มต้นสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นฐานรากของการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ได้รับโอกาสและความรู้ที่สามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้อีกด้วย นอกจากนี้ พนักงานจะได้มีโอกาสเรียนรู้การเป็นผู้มีจิตสาธารณะและได้รับฟังความคิดเห็นของชุมชน เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนและองค์กร เป็นไปตามปณิธานของบริษัทฯ ที่ต้องการจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับชุมชนและสังคมในวงกว้างต่อไป” นายจรุง กล่าว

นายพยัต ชินวิไล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กล่าวว่า “โครงการติดตั้งฝ้า ผนังยิปซัม และทาสีให้กับอาคารสถานที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อชุมชนจังหวัดราชบุรี” นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ผ่านการสำรวจและสอบถามในเชิงลึกกับชุมชนจนเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงเกิดเป็นโครงการปรับปรุงห้องซ้อมดนตรีและร่วมทาสีรั้วโรงเรียน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับชุมชน โดยมุ่งหวังว่ากิจกรรมซีเอสอาร์ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างห้องซ้อมดนตรีจากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมคุณภาพแล้ว ยังสามารถกล่อมเกลาจิตใจ ส่งเสริมให้เยาวชน ได้มีโอกาสใช้เวลาว่างไปในทางที่เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ได้อีกด้วย”

นายอภิเชษฐ์ เกตุกร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยา กล่าวว่า ในนามของตัวแทนคณะครู นักเรียน และชุมชน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ยิปซัมตราช้าง โรงไฟฟ้าราชบุรี และสีเบเยอร์ ที่เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมกันพัฒนาโอกาสทางการศึกษาให้กับโรงเรียนจนได้มีห้องดนตรีที่ได้คุณภาพมาตรฐานสำหรับการเรียน การสอน และทันสมัยที่สุดในจังหวัดราชบุรี โดยทางโรงเรียนมั่นใจว่านับจากนี้เราจะสามารถเดินหน้าสานฝันให้กับเด็กนักเรียนเติบโตอย่างมีคุณภาพ กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการผลักดันให้มีเด็ก ๆ ได้มีโอกาสเป็นตัวแทน
วงดนตรีระดับจังหวัดในอนาคต

สำหรับบรรยากาศในการทำกิจกรรม ณ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยเหล่าผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจากยิปซัมตราช้าง โรงไฟฟ้าราชบุรี และสีเบเยอร์ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องดนตรีประจำโรงเรียนที่ผ่านการปรับปรุงใหม่โดยใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัมลดเสียงสะท้อนตราช้าง(เอคโค่บล็อค) แผ่นฝ้าอะคูสติกยูเอสจีบอรอล (ลายแคทเทอร์พิลลาร์ ไคลมาพลัส กลูออน) และชิ้นงานฉลุลายสำเร็จรูปเดคคอร์บอร์ด ตราช้าง ติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการที่ผ่านการอบรมอย่างถูกต้อง เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะสำหรับห้องซ้อมดนตรี ที่เน้นเรื่องการควบคุมคุณภาพเสียงให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

จากนั้น ผู้บริหารและพนักงานกว่า 100 คน ได้เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์และวิธีการทาสีภายนอกอาคารจากสีเบเยอร์อีกด้วย และแม้ว่าเหล่าอาสาสมัครจะต้องทำกิจกรรมท่ามกลางแสงแดด แต่ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือร่วมให้เพื่อน้อง ทุกคนต่างมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทาสีรั้วรอบโรงเรียนด้วยตัวเอง เพื่อช่วยปรับทัศนียภาพที่ดีขึ้นให้กับโรงเรียนด้วยด้วยความเต็มใจ

ก่อนจะปิดท้ายวันกันไปด้วยการแสดงขอบคุณจากใจนักเรียนโรงเรียนท่ามะขามวิทยา ในการแสดงฟ้อนเซิ้งม่วนใจสืบสานวัฒนธรรมไทย 2 ภูมิภาค และการสวดโอ้เอ้วิหารราย ที่การันตีความไพเราะด้วยรางวัลตัวแทนระดับภาคที่หาฟังได้ยากในปัจจุบัน 

“เราหวังว่าความมุ่งมั่น ตั้งใจ และร่วมให้จาก 3 องค์กร ในโครงการนี้จะมีส่วนช่วยเพาะพันธุ์เมล็ดกล้าเยาวชนในชุมชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรง สวยงาม คอยช่วยเหลือ และดูแลสังคมได้อย่างยั่งยืน” นายจรุง กล่าว 

          ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหว “โครงการติดตั้งฝ้า ผนังยิปซัม และทาสีให้กับอาคารสถานที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อชุมชนจังหวัดราชบุรี” ได้ที่ เว็บไซต์ www.siamgypsum.com เฟซบุ๊ก GypsumTraChangTH /  และ เฟซบุ๊ก บ้านเรา by โรงไฟฟ้าราชบุรี 


♥ iHome108.com เป็นเพียงสื่อกลางในการแบ่งปันไอเดียเกี่ยวกับบ้านและการจัดสวนให้เพื่อนๆได้ชมเท่านั้น มิได้รับสร้างบ้านหรือออกแบบบ้านใดๆทั้งสิ้น และเราจะสรรหาไอเดียดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆอีกในคราถัดไป ขอขอบคุณที่ติดตามกันนะคะ (หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงตามข้อมูลในแต่ละบทความ)

647,670FansLike

เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ ศึกษารายละเอียดได้ที่ Privacy Policy หรือ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ประสิทธิภาพ

    คุกกี้เหล่านี้ช่วยเราในการนับจำนวนและที่มาของการเข้าชม เพื่อให้เราสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพไซต์ของเราได้ ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บไว้จะถูกรวมไว้ด้วยกัน จึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการนำเสนอเนื้อหาลดน้อยลง

Save