แพงพวย วิธีปลูกและดูแล

แพงพวย วิธีปลูกและดูแล

ชื่อไทย : แพงพวย
ชื่ออื่นๆ : Cayenne Jasmine, Vinca
ชนิด : ไม้ดอกไม้ประดับ
ข้อมูลและรูปภาพ : iHome108

ลักษณะทั่วไป : แพงพวยไม้ดอกไม้ประดับมีดอกสีสันสวยงาม มีหลายสีแต่ส่วนมากจะเป็นสีชมพู่ม่วงและขาว มีทั้งชนิดยืนต้นและเลื้อย นิยมปลูกประดับบ้านทั่วไป

วิธีปลูกและดูแล :  การปลูกแพงพวยสามารถปลูกได้ทั้งจากการเพาะเมล็ดหรือจะปักชำกิ่งก็ได้ ดินที่ปลูกควรเป็นดินร่วนปนทราย ปลูกในกระถางหรือลงดินก็ได้ แพงพวยเค้าชอบแดดมากและทนแล้งได้ดี เพราะฉนั้นไม่ต้องไปรดน้ำเค้าบ่อย 1-2 รดน้ำครั้งหนึ่งก็พอ แนะนำรดตอนเช้า

ปุ๋ยที่แนะนำ :ปุ๋ยสูตรเสมอ   | โรคและศัตรูพืช : รากเน่าและหนอนชอบมาก

ระดับความยากในการปลูก :
ง่าย

รูปภาพ แพงพวย

แพงพวย วิธีปลูกและดูแล