พุทธรักษา สามารถสร้างความมงคลในบ้านได้

เป็นอีกหนึ่งพรรณไม้ที่สามารถสร้างความมงคลให้กับบ้านได้ แค่ชื่อก็มีความมงคลแล้ว พุทธรักษาเป็นไม้ล้มลุก ตั้งแต่สมัยโบราณพ่อบ้านจะนิยมปลูกไว้ในบ้านเกือบทุกหลังเรือน ความหมายของชื่อ “พุทธรักษา” หมายถึง การมีพระพุทธเจ้าคอยปกปักรักษาให้มีความร่มเย็นเป็นสุข

พุทธรักษา Canna

ชื่อไทย : พุทธรักษา
ชื่ออื่นๆ : Canna
ชนิด : ไม้ดอกไม้ประดับ , ไม้มงคล
ข้อมูล : iHome108

นอกจากความมงคลภายในบ้านแล้ว พุทธรักษา ยังมีประโยชน์ทำเป็นรั้วบ้านหรือแนวกลั้น ประดับบ้าน ใส่แจกันเพื่อความสวยงามได้ ใบใช้ห่อของ เหง้าเป็นสมุนไพร อีกด้วย

การปลูกพุทธรักษา คนที่จะปลูกควรจะเป็นทุกคนในบ้านให้ช่วยกันปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนั้นแล้วยังเป็นกิจกรรมที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวได้อีกด้วย

ทิศทางที่ควรปลูกพุทธรักษา คือ ทิศตะวันตก ให้เลือกปลูกตรงบริเวณที่มีความชื่นแฉะ เพราะ  พุทธรักษาจะชอบความชื่นแฉะเป็นพิเศษ และจะทำให้มันเจริญเติบโตเร็วขึ้น

ส่วนถ้าเริ่มปลูกแรกๆจะเริ่มปลูกที่กระถางก่อน จากนั้นได้ระยะหนึ่งก็จะปลูกลงดิน ดินที่ชอบจะเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือใกล้แหล่งน้ำ สระน้ำ ก๊อกน้ำ ก็ได้