3เอ็ม ร่วมให้เพื่อน้อง ซี.ซี.เอฟ สนับสนุนโครงการคลังอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อ 20 โรงเรียน ใน 14 จังหวัด

3เอ็ม มอบเงินบริจาคให้กับ มูลนิธิ ซีซีเอส และโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก

จากความตั้งใจและพันธกิจที่ตรงกันในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ก่อเกิดเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นระหว่าง 3เอ็ม ประเทศไทย และ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ (CCF) เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตลอด 14 ปี ผ่านโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการอุปการะเด็ก โครงการ“พี่ออมให้น้องอิ่ม” และในปีนี้ คือ โครงการคลังอาหารในโรงเรียน เพื่อน้องๆ 20 โรงเรียน ใน 14 จังหวัด ที่ 3เอ็ม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก 3M gives เพื่อร่วมให้แหล่งอาหารที่ยั่งยืนกับชุมชน

นางสาวนภาพร รัตนแสงหิรัญ กรรมการผู้จัดการบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เกิดจากความคิดริเริ่มของกลุ่มพนักงานจิตอาสา 3เอ็ม ที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนทางด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับหัวใจหลักสำคัญในการดำเนินแนวนโยบายของบริษัท ภายใต้แนวคิด 3M gives ที่ให้ความสำคัญในเรื่อง “การให้” แบบยั่งยืนใน 3 ด้าน คือ การศึกษา ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบัน 3เอ็ม ให้การอุปการะเด็กผ่านมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ กว่า 50 คน ใน 6 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“จากความตั้งใจดีของกลุ่มพนักงานจิตอาสา 3เอ็ม ทำให้ 3M gives เดินหน้าสนับสนุนโครงการดี ๆ อย่างโครงการคลังอาหารในโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือ 20 โรงเรียนใน 14 จังหวัด เพื่อสร้างความยั่งยืนและมั่นคงทางด้านอาหารที่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตให้เด็ก ๆ ได้รับโภชนาการที่ดีขึ้น พร้อมปลูกฝังให้เด็กทุกคนในโครงการรู้จักการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ผ่านการให้ความรู้และการลงมือปฏิบัติ จนสามารถสร้างทุนหมุนเวียนภายในโครงการได้จริง” นางสาวนภาพร กล่าว

คุณเยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ CCF กล่าวเปิดงาน

นางเยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ ได้กล่าวขอบคุณบริษัท 3เอ็ม และพนักงานทุกคนที่เห็นความสำคัญของการให้และจุดประกายเด็ก ๆ ในการรู้จักการพึ่งพาตัวเองผ่านการทำการเกษตร สร้างแหล่งอาหารจากรุ่นสู่รุ่นโดยไม่หมดไป ตลอดจนสามารถต่อยอดสู่การสร้างรายได้หมุนเวียน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับกิจกรรม “วันสนุกคิด พี่ 3เอ็ม กับน้องซี.ซี.เอฟ ประจำปี 2562” ถูกจัดขึ้นเพื่อพาพนักงานจิตอาสา 3เอ็ม กว่า 100 คน เยี่ยมชมโครงการคลังอาหารในโรงเรียน พร้อมลงพื้นที่ร่วมเรียนรู้การสร้างคลังอาหารในโรงเรียนกับน้องๆ พร้อมมอบความรู้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดจนสุขอนามัยในการล้างมือที่ถูกต้อง และมอบเงินสมทบทุนโครงการมูลค่า 105,000 บาท แก่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ โดยมีนางเยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ และนายฌานธร บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จังหวัดชัยภูมิ รับมอบและให้การต้อนรับ

สำหรับกิจกรรมที่ 3เอ็ม ประเทศไทย เดินทางมามอบความรู้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก กว่า 100 คน มีตั้งแต่การเรียนรู้การล้างมือ 7 ขั้นตอนง่ายๆ ภายใน 15 วินาที เพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลเชื้อโรคตามหลักองค์การอนามัยโลก (WHO) ต่อด้วยการเรียนรู้เรื่องป้ายจรจรเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน พร้อมเพลิดเพลินไปกับค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก “3M Science Camp for Kids” ที่พี่ๆ 3เอ็ม ตั้งใจยกห้องทดลองนักวิทยาศาสตร์มาให้น้องได้รู้จักและฝึกให้สังเกต สงสัย ทดลอง และสรุปผลไปพร้อมๆ กันได้อย่างสนุกสนาน

จากนั้น เป็นช่วงเวลาแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เหล่าน้องๆ ซี.ซี.เอฟ รับบทพี่เลี้ยงทำหน้าที่สอนเหล่าจิตอาสา 3เอ็ม ในฐานกิจกรรมการเกษตรในโครงการคลังอาหารในโรงเรียน จำนวน 4 ฐานเริ่มต้นที่ การทำอาหารปลาจากวัสดุธรรมชาติในโรงเรียน ฐานที่สองคือการปลูกพืชผักสวนครัวแบบ ออร์แกนิกเพื่อเป็นอาหารกลางวัน ฐานที่สามคือการเก็บเห็ดเพื่อนำไปแปรรูปเป็นเห็ดหยองสามารถรับประทานเป็นอาหารกลางวันและสร้างรายได้ และฐานที่สี่คือการนำผักสลัดปลอดสารมาทำสลัดโรลเพื่อสุขภาพ จากนั้นทีมผู้บริหาร 3เอ็ม มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ และโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกได้ร่วมกันปลูกต้นมะพร้าวและต้นกล้วยเป็นที่ระลึกก่อนจะปิดท้ายกิจกรรมกันด้วยรอยยิ้ม และมิตรภาพที่ดีจากใจผู้ให้ถึงน้องผู้รับ

“3เอ็ม หวังว่าความตั้งใจและการได้ทำกิจกรรมร่วมกันให้ ระหว่างพี่ 3เอ็ม และน้องซี.ซี.เอฟในครั้งนี้ จะเป็นการเติมกำลังใจให้กับน้องๆ ได้มีรอยยิ้มที่สดใส มีอาหารกลางวันที่อิ่มท้อง รวมถึง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในระยะยาว ขณะเดียวกันชาว 3เอ็ม ก็ได้ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง รู้จักแบ่งปันความสุข ช่วยเติมเต็มสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น” นางสาวนภาพร กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมดีๆ จาก 3เอ็ม ได้ที่ www.facebook.com/3MThailand